چرا بازی های ویدئویی/رایانه ای جذاب هستند؟

این سوالی است که احتمالا خیلی تاکنون شنیده ایم. اما پاسخ چیست؟
پاسخ عملی همان است که شما و سایر گیمرهای معمولی تا حرفه ای را پای گیم های ویدئویی می نشاند.
اما پاسخ نظری به این پرسش که گیم ها چه چیزی دارند که مخاطبانشان را مجذوب می کنند به نظر بسیط و متنوع می آید.
من جذابیت این موضوع را به دو دسته گیم های غیر رایانه ای و جذابیت گیم های رایانه ای تقسیم میکنم.
اول) گیم ها به معنای عام و پایه خود جذاب هستند، چرا؟ این را باید در ذات تطبیق پذیر و سرگرم کننده بازی با مغز جستجو کرد و البته از سایر مکانیزم های انسان (این مخلوق عجیب خداوند) غافل نشد.

جایی که مغز و حواس (شما بخوانید دل) هر دو از گیم لذت می برد. حالا از قوانین و چالش های آن یا از یادگیری یک مهارت در آن و یا حتی احساساتی که فقط با مغز درک نمی شوند مانند حس رقابت و کل کل و یا حس اعتماد بنفس و … .
*
البته این مسئله را در سری پست های #قدرت_بازی ببشتر توضیح خواهم داد.
*
دوم) گیم ها به معنای اخیر آن یعنی گیم های رایانه ای. طبیعتا خیلی ها علت جذابیت این دسته از گیم ها را جذابیت توامان صوتی و تصویری و تعاملاتی می دانند. من پاسخ را از یایمون اینجنفلت نقل میکنم:
احساس/فانتزی/روایت/چالش/معاشرت/اکتشاف/بیان/تسلیم و وقت گذرانی

پس یک‌گیم ویدئویی جذاب است چون از همه و یا برخی از عوامل ذکر شده در هر دو دسته برخوردار است. هر چند عوامل بیرونی مانند دیده شدن، درآمد زایی و اشتغال، قمار، دوست یابی و … هم پاسخ های غیرمعقولی به نظر نرسند.

شما چه نظری دارید؟ چه چیزی در بازی ها شما را پای آنها می نشاند؟ 😉🤔

 

شما می توانید این ویدئو را از اینجا دانلود نمایید.