ماهنامه پیوست؛ شماره 48؛ بازار بازی های غیرایرانی

این شماره از ماهنامه پیوست مطالب زیادی در خصوص بازی های رایانه ای داره. البته از من هم یک یادداشت در این شماره منتشر شده که فایلش در اینجا قابل دریافت هست.

ولی به نظرم کل مجله را هم از اینجا دریافت و مطالعه کنید.